USTALENIE PRAWIDŁOWEGO WZROSTU

W celu ustalenia przewidywanego jej wzrostu sięga się do różnego ro­dzaju informacji dostępnych na danym rynku. W krajach, w których opracowuje się wieloletnie plany rozwoju gospodar­czego, mogą one stanowić dosyć istotne źródło informacji. W od­niesieniu do badań dotyczących krajów socjalistycznych plany takie można przyjąć za jedno z podstawowych i pewnych źró­deł. W odniesieniu do krajów […]

KRYTERIA PRZY WYBORZE

Kryteria przy wyborze tzw. próbki powinny być następujące: próbka powinna stanowić dokładną reprezentację grupy i po­siadać wszystkie dane charakterystyczne, które ta grupa repre­zentuje; powinna być przeznaczona do uzyskania potrzebnych informacji w wyniku studiów, lecz musi również stanowić ade­kwatną podstawę do mierzenia jej własnej postawy (zachowa­nia); powinna posiadać odpowiednie rozmiary, ażeby umożli­wić. osiągnięcie właściwego stopnia, informacji […]

Zakupy na święta – trudna sprawa

Kiedy właściciele sklepów i wszystkich centrów handlowych najwięcej zarabiają? Nad odpowiedzią z pewnością nie trzeba się długo zastanawiać. Każdy wie, że najwięcej zarabiają w okresie świątecznym, czyli w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście, ten czas znacząco też wpływa na nas, kupujących i towary, na które się decydujemy. Śmiało można powiedzieć, że czas świąt to czas […]