Zakupy na święta – trudna sprawa

Kiedy właściciele sklepów i wszystkich centrów handlowych najwięcej zarabiają? Nad odpowiedzią z pewnością nie trzeba się długo zastanawiać. Każdy wie, że najwięcej zarabiają w okresie świątecznym, czyli w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście, ten czas znacząco też wpływa na nas, kupujących i towary, na które się decydujemy. Śmiało można powiedzieć, że czas świąt to czas szaleństw zakupowych. Bardzo często bowiem zdarza się, że kupujemy cały szereg niepotrzebnych rzeczy albo kilka na zapas. A przecież nie są to czasy, w których brakuje towarów na półkach. W tym czasie, bardzo dużo pieniędzy tracimy na kupowanie masy prezentów. Czasami nawet nie zastanawiamy się głębiej czy osoba obdarowywana w ogóle będzie zadowolona. Dlaczego? Bo bardziej cieszy nas fakt, że kupiliśmy coś w promocji niż to, że robimy komuś miły prezenty. Trzeba przyznać, że z roku na rok, sklepy są coraz lepiej przygotowane na świąteczne zakupy. Z roku na rok, możemy w nich znaleźć coraz więcej ciekawych świątecznych upominków.

USTALENIE PRAWIDŁOWEGO WZROSTU

W celu ustalenia przewidywanego jej wzrostu sięga się do różnego ro­dzaju informacji dostępnych na danym rynku. W krajach, w których opracowuje się wieloletnie plany rozwoju gospodar­czego, mogą one stanowić dosyć istotne źródło informacji. W od­niesieniu do badań dotyczących krajów socjalistycznych plany takie można przyjąć za jedno z podstawowych i pewnych źró­deł. W odniesieniu do krajów rozwijających się nie można jed­nak’takich planów traktować bezkrytycznie jako źródła da­nych, nie są one bowiem z reguły wykonywane w termi­nie. W przypadku odpowiednich informacji w prasie i innych.

KRYTERIA PRZY WYBORZE

Kryteria przy wyborze tzw. próbki powinny być następujące: próbka powinna stanowić dokładną reprezentację grupy i po­siadać wszystkie dane charakterystyczne, które ta grupa repre­zentuje; powinna być przeznaczona do uzyskania potrzebnych informacji w wyniku studiów, lecz musi również stanowić ade­kwatną podstawę do mierzenia jej własnej postawy (zachowa­nia); powinna posiadać odpowiednie rozmiary, ażeby umożli­wić. osiągnięcie właściwego stopnia, informacji wymaganego przez dane studium, lecz równocześnie nie powinna być więk­sza, niż to jest wymagane do osiągnięcia pożądanych informacji; powinna być wystarczająco duża, aby można ją było podzielić na mniejsze elementy w celu prowadzenia analizy poszczegól­nych problemów; mniejsza próbka wydzielona z większej po­winna być tworzona w przypadku, gdy wymagane są odpowie­dzi na specyficzne pytania, a jej rozmiar powinien być odpo-. wiednio duży, aby umożliwić osiągnięcie właściwego st opnia dokładności wymaganego dla tego pytania.